Lieta T-355/06: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. septembra spriedums — Koninklijke BAM Groep /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nīderlandes ceļu seguma bitumena tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pārkāpuma ilgums)