Rakstisks jautājums E-0907/10 iesniedza Christine De Veyrac (PPE) Komisijai. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu sadalījums pēc spēcīgās vētras Klauss