Rakstisks jautājums E-5550/10 Ádám Kósa (PPE) Komisijai. Labs piemērs videi draudzīgākai loģistikai no ASV?