Rakstisks jautājums E-006659/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Komisijai. Saistības attiecībā uz projektu par Eiropas transporta tīklu paplašināšanu Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās