Rakstisks jautājums P-011581/11 Louis Michel (ALDE) Komisijai. Priekšsēdētāja vietniece/Augstā pārstāve — politiskā situācija Madagaskarā