Lieta T-243/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Ravensburger /ITSB — Educa Borras ( “EDUCA Memory game” ) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “EDUCA Memory game” — Agrākas valsts un starptautiska preču zīmes “MEMORY” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 74. un 75. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 76. un 77. pants))