Rakstisks jautājums E-5256/10 Christophe Béchu (PPE) Komisijai. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība Eiropā