Kommissionens förordning (EG) nr 516/2005 av den 31 mars 2005 om fastställande av enhetsbelopp för förskott på produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåret 2004/05