Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka avansa vienotās summas ražošanas maksājumiem cukura nozarē par 2004./2005. tirdzniecības gadu