KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 5. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU 2011. FINANŠU GADS