Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta), 2017. gada 29. novembris.