Lieta F-44/05 RENV: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 23. oktobra spriedums — Strack /Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas — Iestādes darbinieku imunitātes atcelšana attiecībā uz visu, ko viņi teikuši vai rakstījuši tiesvedības ietvaros — Iecelšana nodaļas vadītāja amatā — Kandidatūras noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Noraidītā kandidāta interese celt prasību — Res judicata spēks — Procesuālo noteikumu pārkāpums — Iesaistīto interešu izsvēršana — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pārkāpuma radīts morālais kaitējums)