Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)