Rakstisks jautājums E-8967/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisijai. Regulas par nacionālajiem kontiem piemērošana