Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. septembra rezolūcija par Eiropas Savienības politisko nostāju ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK–12)