Rakstisks jautājums E-001589/11 Liam Aylward (ALDE) Komisijai. Bērnu tirdzniecības apkarošana dalībvalstīs un ES līmenī