Lieta T-392/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 12. decembra spriedums — 1. garantovaná /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Tēraudrūpniecībā un gāzes ieguves rūpniecībā izmantojamā kalcija karbīda un magnija tirgus EEZ teritorijā, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Naudas sodi — Apgrozījuma 10 % robeža — Atbilstošais apgrozījums — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Maksātspēja)