Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9719 — FFHL/OMERS/Riverstone) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 86/01