Tiesas spriedums (trešā palāta) 1983. gada 21. aprīlī. # Salvatore Ragusa pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis. # Lieta 282/81. TITJUR Ragusa/Komisija