Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2012. gada 27. septembra spriedums.