Kawża T-198/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2019 – EKETA vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt Actibio konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas — Nefqa eliġibbli — Nota ta’ debitu maħruġa mill-konvenut għall-irkupru tas-somom mħallsa — Affidabbiltà tar-reġistri tal-ħinijiet — Kunflitti ta’ interess”)