Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6380 – Bridgepoint/Infront Sports & Media ) Dokuments attiecas uz EEZ