Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2012. gada 9.oktobrī.