2012/821/UE, Euratom: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad- 19 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 90/177/Euratom, KEE li tawtorizza lill-Belġju biex ma jikkunsidrax ċerti kategoriji ta’ tranżazzjonijiet u biex juża ċerti stimi approssimattivi għall-kalkolu tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9568)