2012/821/EU, Euratom: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. december 19. ) a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Belgium számára való engedélyezéséről szóló 90/177/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9568. számú dokumentummal történt)