Rakstisks jautājums E-6667/10 Seán Kelly (PPE) Komisijai. Ceļu satiksmes drošības pasākumu pārrobežu izpilde