Priekšlikums PADOMES LĒMUMS ar ko izveido nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem attiecībā uz priekšlikumiem izdarīt grozījumus papildinājumos Konvencijai par savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu aizsardzību, ņemot vērā Pušu konferences desmito sanāksmi