TITJUR Leclerc Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 1985. gada 25. septembrī. # Procureur de la République pret Michel Leclerc. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal de grande instance de Nanterre - Francija. # Lieta 34/84.