Rakstisks jautājums E-009087/11 João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Valsts uzņēmumu raksturošanas elementi ES