Apvienotās lietas no C-177/09 līdz C-179/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 17. novembra rīkojums ( Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 un C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/ Région wallonne (Projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 85/337/EEK — Piemērošanas joma — “Īpaša valsts tiesību akta” jēdziens — Orhūsas konvencija — Iespēja vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem — Tiesību celt prasību par tiesību aktu apjoms)