Biocaps/Komisija Vispārējās tiesas rīkojums (ceturtā palāta) 2010. gada 16.jūnijā. # Biocaps pret Eiropas Komisiju. # Konkurence - Administratīvā procedūra - Lēmums, ar kuru tiek uzdots veikt pārbaudi - Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts - Lēmuma adresāta pastāvēšana - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība. # Lieta T-24/09. TITJUR