Lieta C-311/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 27. jūnijā iesniedza Arbeitsgericht Nienburg (Vācija) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG