Rakstisks jautājums E-8728/10 Sabine Wils (GUE/NGL) Komisijai. Indīgie sarkanie dubļi no sabrukušā rezervuāra Ungārijā — vai pastāv jauna negadījuma risks?