Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 142, 2009. gada 23. jūnijs