Rakstisks jautājums E-2033/10 iesniedza Judith Sargentini (Verts/ALE), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), Christian Engström (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE) un Sandrine Bélier (Verts/ALE) Komisijai. Komisijas viceprezidentes Neelie Kroes paziņojumi attiecībā uz sarunām par Nolīgumu par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu