Rakstisks jautājums E-6259/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Vides problēmas, kas saistītas ar minimālo ūdens daudzumu un apjomu upēs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK