Komisijas paziņojums, ar ko groza Komisijas paziņojumu pamatnostādnes par atsevišķiem valsts atbalsta pasākumiem saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu pēc 2012. gada Dokuments attiecas uz EEZ