Rakstisks jautājums E-005237/11 Simon Busuttil (PPE) Komisijai. Atkārtots jautājums par darba ņēmēju ar terminētiem darba līgumiem nediskriminēšanu