Lieta T-29/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Deltafina /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Spānijas jēltabakas iepirkuma un pirmapstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatē EKL 81. panta pārkāpumu — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Paziņojuma par iebildumiem un apstrīdētā lēmuma savstarpēja atbilstība — Tiesības uz aizstāvību — Konkrētā tirgus definīcija — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību pastiprinoši apstākļi — Vadītāja loma — Sadarbība)