Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 161, 2009