Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9269 – ENGIE / BPCE / ENGIE PV Curbans) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)