Rakstisks jautājums E-008675/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Mitrāju teritorijas iznīcināšana Krētā