Rakstisks jautājums E-5276/10 Christophe Béchu (PPE) Komisijai. Bērnu aizsardzība pret vardarbību ģimenē