Rakstisks jautājums E-3830/10 Piotr Borys (PPE), Artur Zasada (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) Komisijai. ES kultūras politika Eiropas stratēģijā 2020. gadam