Stališče Sveta (EU) št. 2/2010 v prvem branju z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet Sprejeto v Svetu 22. februarja 2010 Besedilo velja za EGP