Poziția în primă lectură (UE) nr. 2/2010 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv Adoptată de Consiliu la 22 februarie 2010 Text cu relevanță pentru SEE