Tarybos pozicija (ES) Nr. 2/2010 pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkelių tinklu Tarybos priimta 2010 m. vasario 22 d. Tekstas svarbus EEE