Seasamh (EU) No 2/2010 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gréasán Eorpach iarnróid do lasta iomaíoch Arna nglacadh ag an gComhairle an 22 Feabhra 2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE