Neuvoston kanta (EU) N:o 2/2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta Vahvistettu neuvostossa 22 päivänä helmikuuta 2010 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti