Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1108/2012 ( 2012. gada 23. novembris ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā